Skip to main content
 首页 » 博文目录 » 网吧技术

Panabit网吧案例——如何做域名分流

2019年01月30日1730百度已收录

首先第一步:

                                   

第二步:创建协议

                             

        英文名称 随便填一个~ 中文名称:比如:爱奇异  下面的         TCP端口 UDP端口  节点生存期 这三个可以不用动  填完点提交

第三步:  其它对象->自定义协议  编辑你刚刚自定义的协议名字

                             

第四步:       就可以在应用路由-策略路由-找到你刚自定义的协议 做它NAT到哪条线路了

                                   


大功告成: 

                

评论列表暂无评论
发表评论
新浪微博
微信